Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til justisministeren

Om at Norsk forbund for svaksynte, som i 1997 ble fratatt retten til å drive lotterivirksomhet med pengeautomater pga. brudd på lotteriloven, ikke får avklart hvor lenge det må være uten tillatelse

Datert: 22.04.1999
Fremsatt av: Anders C. Sjaastad (H)
Besvart: 28.04.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Den 14. februar 1997 ble Norsk Forbund for svaksynte fratatt sin godkjenning og rett til å drive lotterivirksomhet med pengeautomater grunnet påstått brudd på lotterilovens bestemmelser. Forespørsler til Justisdepartementet om hvilket tidsperspektiv forbundet må forvente å være uten tillatelse har ikke gitt noen avklaring.

Mener statsråden at dette er en tilfredsstillende måte å behandle de funksjonshemmedes organisasjoner på?


Les hele debatten