Muntlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til sosialministeren

Om hvorvidt Regjeringens forskjellsmelding også vil beskrive de økte forskjellene Regjeringen har bidratt til etter 1.10.97, bl.a. gjennom skattepolitikken og bortfall av sykepengerettigheter

Datert: 17.03.1999
Besvart: 17.03.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV):


Les hele debatten