Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til barne- og familieministeren

Om at offiserer i utenlandstjeneste ikke får kontantstøtte for barn i aktuell alder, da loven krever bosted i Norge, samtidig som de etter folketrygdloven regnes som bosatt i Norge

Datert: 23.04.1999
Besvart: 28.04.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Norske offiserer som er beordret til tjeneste i utlandet, får ikke kontantstøtte for barn i aktuell alder fordi loven krever bosted i Norge.

Hva vil statsråden gjøre med dette når det samtidig står i forskriftene i folketrygden at de er å regne som bosatt i Norge under oppholdet i utlandet?


Les hele debatten