Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til samferdselsministeren

Om å sikre Statens vegvesens muligheter til å konkurrere med private aktører på like vilkår innenfor drift og vedlikehold

Datert: 23.04.1999
Besvart: 28.04.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Kunnskap og erfaring gjennom lang tid har gjort Statens vegvesen til en spesialist i drift og vedlikehold. Det er bestemt at private aktører kan få konkurrere med Vegvesenet egendrift om driftsansvar, og private nyttes allerede i stor grad der Vegvesenet finner egendrift lønnsomt og der kostnadseffektiviteten allerede er høy.

Hvordan skal Statens vegvesen sikres muligheter til å få konkurrere på like vilkår med de private?


Les hele debatten