Spørretimespørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til miljøvernministeren

Om å besørge full offentlighet rundt Statens Kartverks forretningsvirksomhet PRIMAR og garantere at private aktører får tilgang på Kartverkets elektroniske kart på like vilkår

Datert: 23.04.1999
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 28.04.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): Statens kartverk etablerer nå en statlig forretningsvirksomhet, PRIMAR, som i konkurranse med private aktører skal selge elektroniske kart blant annet fra Statens kartverk. De bakenforliggende avtaler blir holdt hemmelige for private aktører som frykter konkurransevridning med tap av arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter (SMB) som resultat.

Vil statsråden besørge full offentlighet rundt PRIMAR og garantere at private aktører får tilgang på elektroniske kart fra Statens kartverk på like vilkår som PRIMAR?


Les hele debatten