Spørretimespørsmål fra Terje Johansen (V) til finansministeren

Om at fylkesskattekontorene sender brev til næringsdrivende ved forsinket momsinnbetaling som oppfattes som svært ubehagelige

Datert: 23.04.1999
Besvart: 28.04.1999 av finansminister Gudmund Restad

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Det er stadig eksempler på at fylkesskattekontorene sender brev til næringsdrivende ved forsinket innbetaling av moms som oppfattes svært ubehagelig, senest referert i Aftenposten 12. april 1999. Det trues blant annet med begjæring om utleggsforretning. Dette er en unødvendig, negativ holdning overfor næringsdrivende, som gjør skattebetalingsplikten mindre lystbetont.

Hva vil statsråden gjøre for å endre disse standardformuleringene, og sørge for en bedre serviceinnstilling i skatteetaten?


Les hele debatten