Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til finansministeren

Om det praktiske skiftet i pengepolitikken etter at den nye sentralbanksjefen tiltrådte, og om å endre valutaforskriften i lys av dette

Datert: 24.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av finansminister Gudmund Restad

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP):


Les hele debatten