Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til finansministeren

Om å sørge for at en yngre kvinne i fraflyttingstruede Bjarkøy kommune får anledning til å bli folkeregistrert på farsgården på Flatøya, da flyttemeldingen er blitt avvist tre ganger

Datert: 28.04.1999
Besvart: 05.05.1999 av finansminister Gudmund Restad

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): I henhold til et oppslag i avisen Harstad Tidende fredag 23. april 1999 har en yngre kvinne i fraflyttingstruede Bjarkøy kommune tre ganger blitt avvist av kommunens folkeregister når hun har meldt flytting til farsgården på Flatøya der det i dag kun er to fastboende. Folkeregisteret har en rekke innvendinger mot kvinnens ønske om å bli bostedsregistrert på Flatøya.

Vil statsråden ta de nødvendige initiativ for at kvinnen kan få anledning til å bli folkeregistrert på farsgården på Flatøya slik hun ønsker?


Les hele debatten