Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til miljøvernministeren

Datert: 29.04.1999
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Kulturminnet Bryggen i Bergen, som siden 1993 har stått på UNESCOs verdensarvliste, forfaller.

Er statsråden enig i at det er en nasjonal oppgave å se til at dette viktige kulturminne fremstår i en tilstand som er landet verdig?


Les hele debatten