Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hvorfor rammeplanene for sykepleierutdanningen fortsatt holdes tilbake

Datert: 29.04.1999
Besvart: 05.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Rammeplanene for sykepleierutdanningen holdes fortsatt tilbake.

Hva er statsrådens begrunnelse for dette?


Les hele debatten