Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til justisministeren

Om å bruke av Oslos reservepolitistyrke på lørdager og søndager for å avhjelpe den uakseptable voldssituasjonen i byen

Datert: 06.05.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 12.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Voldssituasjonen i Oslo er alarmerende og uakseptabel. Ekstraordinære tiltak kreves. Tidligere politimester i Oslo, Willy Haugli, har tatt til orde for å bruke av Oslos 5 000 mann store reservepolitistyrke på lørdager og søndager, for å avhjelpe den akutte situasjonen.

Vil statsråden iverksette et slikt tiltak for å avhjelpe situasjonen?


Les hele debatten