Spørretimespørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om forskriftsforslaget til § 1-1 i opplæringslova, der det står om tida som skal nyttast til temaorganisert opplæring og prosjektarbeid

Datert: 06.05.1999
Besvart: 12.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Eg viser til Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet sine forskrifter til § 1-1 i opplæringslova som er ute på høyring. Der står det: "Den prosentdelen av tida som skal nyttast til temaorganisert opplæring og prosjektarbeid, gjeld for dei enkelte hovudtrinna samla sett."

Medfører dette at prosjektarbeid og temaorganisert opplæring blir redusert?


Les hele debatten