Spørretimespørsmål fra Anne Brit Stråtveit (KrF) til samferdselsministeren

Om følger i distriktene av rasjonalisering i Statens vegvesen, og hva som kan gjøres for at funksjoner som biltilsyn/trafikkavdeling får bli f.eks. i Lyngdalsregionen, der bil-/motorsykkelbransjen er viktig

Datert: 07.05.1999
Besvart: 12.05.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Anne Brit Stråtveit (KrF)

Spørsmål

Anne Brit Stråtveit (KrF): Statens vegvesen skal rasjonalisere. Produksjonssteder i distriktene foreslås nedlagt, og anlegg i byene styrkes. Viktige servicefunksjoner som Biltilsynet/trafikkavdeling med utsteding av førerkort, registrering av biler og motorsykler forsvinner. Dette vil påføre bil- og motorsykkelforhandlere i distriktene klare ulemper som igjen virker negativt på mindre lokalsamfunn.

Hva kan statsråden gjøre for at slike funksjoner får bli i for eksempel Lyngdalsregionen der bil-/motorsykkelbransjen er svært viktig?


Les hele debatten