Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Om å opprettholde domstolenes aktivitetsnivå, og ut fra bevilgningsøkningen forklare hvorfor Oslo statsadvokatdistrikt fra høsten 1999 i betydelig grad vil måtte avslå å ta berammelser

Datert: 10.05.1999
Besvart: 19.05.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): I et brev fra statsadvokat Lasse Qvigstad 9. mars 1999 til domstolene i Oslo stadsadvokatdistrikt sies det blant annet at antall rettsdager pr. statsadvokat vil bli redusert med 20-25 pst. og at det "allerede fra høsten 1999 i betydelig grad vil måtte avslå å ta berammelser."

Hvordan forklarer statsråden dette, for eksempel i forhold til bevilgningen på 30 mill. kroner mer til domstolene enn i Regjeringens forslag, og hva vil statsråden gjøre for å opprettholde aktivitetsnivået ved domstolene?


Les hele debatten