Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Om Statens legemiddelkontrolls midlertidige godkjenning av bruk av Lepsidon vet mot lakselus, og SFTs skepsis fordi det kan ha store negative følger for livet nær oppdrettsanleggene

Datert: 11.05.1999
Besvart: 19.05.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Statens legemiddelkontroll har gitt midlertidig godkjenning til bruk av Lepsidon vet til bekjempelse av lakselus. SFT er skeptisk til bruk blant annet fordi det inneholder diflubenzuron, et stoff som er kreftfremkallende og som kan ha store negative konsekvenser på livet i nærheten av oppdrettsanleggene. Likevel aksepterer SFT bruk.

Mener statsråden at føre var-prinsippet er ivaretatt i denne saken, eventuelt vil hun foreslå forbud mot bruk av Lepsidon vet?


Les hele debatten