Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om at Senter for etnisk diskriminering har anmeldt en toppsjef ved Oslo politikammer for diskriminerende utsagn under en rettssak, og hvorvidt også departementet står bak anmeldelsen

Datert: 14.05.1999
Besvart på vegne av: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 19.05.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): En toppsjef ved Oslo politikammer er anmeldt for diskriminerende utsagn under en rettssak. Fra aktor ble det blant annet slått fast at "Oslo-politiet har hatt en del negative erfaringer med utlendinger." Forholdet er direkte anmeldt til Det særskilte etterforskningsorganet for politisaker (SEFO).

Siden anmelderen "Senter mot etnisk diskriminering" er direkte underlagt Kommunal- og regionaldepartementet vil spørsmålet være om statsrådens departement også står bak denne anmeldelsen?


Les hele debatten