Muntlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at de fleste sykehus ikke har forskriftsmessige isolater for pasienter med antibiotikaresistente bakterier

Datert: 21.04.1999
Besvart: 21.04.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP):


Les hele debatten