Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om at man ved Flora aldersheim i Sogn og Fjordane vil sette alarmbrikker på senile pasienter for å hindre at de forlater institusjonen

Datert: 20.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ved Flora aldersheim i Sogn og Fjordane vil de sette alarmbrikker på senile pasienter for å hindre at de forlater institusjonen slik at det må settes i gang leting. I NRK-nyhetene opplyses det at det dreier seg om brikker av samme type som de som brukes i varehandelen for å unngå tyverier.

Kan statsråden akseptere at demente pasienter behandles som varer og underlegges denne formen for tvang?


Les hele debatten