Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til utenriksministeren

Om at nordmenn må betale ekspedisjonsgebyr for visum til Russland, på tross av avtalen mellom de to land om gebyrfrie visa

Datert: 20.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): I henhold til inngått avtale mellom Norge og Russland er det gebyrfrie visa mellom de to land. Russere kan i dag få hastevisum til Norge samme dag uten å betale noe. Nordmenn som reiser til Russland må derimot betale såkalte ekspedisjonsgebyrer for visum til Russland, varierende fra 50 til 700 kroner alt ettersom hvor kort tid i forveien visumet utstedes.

Hva vil Regjeringen gjøre for at nordmenn ikke diskrimineres i forhold til russere i tråd med intensjonen i avtalen?


Les hele debatten