Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til utenriksministeren

Om retningslinjene for russere på turistvisum i Norge, da nordmenn på privatbesøk i Russland må registreres i det lokale politidistriktet

Datert: 20.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Nordmenn som reiser på privatbesøk til Russland må registreres i det lokale politidistriktet der de oppholder seg. Det bør være en sentral målsetting at norske borgere ikke diskrimineres.

Hvilke retningslinjer gjelder for russere på turistvisum i Norge, og må disse stemple inn hos det lokale politiet?


Les hele debatten