Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til utenriksministeren

Om å påvirke De forente arabiske emirater til ikke å innføre dødsstraff for oljesøl i Den persiske golf, med tanke på antallet norske skip og sjøfolk i farvannet

Datert: 21.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Norske sjøfolk kan i fremtiden bli dømt til døden dersom de blir tatt for oljesøl i Den persiske gulf. De forente arabiske emirater vurderer innføring av dødsstraff for dette. Norske skip har 750 anløp til landet hvert år. I tillegg går minst like mange skip gjennom statens farvann.

Kan utenriksministeren og norske myndigheter øve påtrykk overfor landets myndigheter til ikke å innføre en slik lovendring?


Les hele debatten