Muntlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hvorfor tillatelsen til privat formidling og utleie av arbeidskraft ikke skal gjelde for helsevesenet, hvor personellmangelen er størst

Datert: 28.04.1999
Besvart: 28.04.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H):


Les hele debatten