Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Om den nye våpenloven og forskriftsforslag om å forby lyddempere på geværer, som reduserer støy rundt skytebaner og hindrer støyskader hos skytterne

Datert: 27.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Ifølge forslagene til forskrifter til den nye våpenloven skal det bli forbudt å eie og inneha lyddempere på geværer. Bruk av lyddempere ved treningsskyting reduserer imidlertid støyforurensningen rundt skytebaner, og bidrar også til å unngå støyskader hos skytterne.

Hvorfor vil statsråden forby slike positive virkemidler i landets skyttermiljø?


Les hele debatten