Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til kulturministeren

Om å hjelpe til i neste budsjett med midlene Stiftelsen Skibladnerhuset mangler til et vernebygg for DS "Skibladner"

Datert: 27.05.1999
Fremsatt av: Fredrik Färber (FrP)
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 02.06.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): I St.meld. nr. 61 (1991-92) "Kultur i tiden" ble D.S. Skibladner definert som landets første fartøyvernprosjekt. Riksantikvaren har bidratt med bistand og bidrag til restaurering. Dessverre forholder det seg slik at hver vinter blir verdens eldste hjulbåt liggende ute under kun en presenning. Stiftelsen Skibladnerhuset ønsker å reise et vernebygg for D.S. Skibladner, men mangler om lag 2-2,5 mill. kroner.

Vil statsråden i neste budsjett hjelpe til, slik at båten kan bevares for ettertiden?


Les hele debatten