Muntlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om signalene om behov for mer lokalt selvstyre og større frihet for lærerne i norsk skole, og hvordan et kvalitativt likeverdig skoletilbud da skal sikres

Datert: 05.05.1999
Besvart: 05.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H):


Les hele debatten