Muntlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til miljøvernministeren

Om tiltak for å sikre allmennhetens rett til fri ferdsel i strandsonen både i Østfold og Sør-Norge for øvrig, i lys av snikprivatiseringen som pågår

Datert: 05.05.1999
Besvart: 05.05.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A):


Les hele debatten