Muntlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om minstestandarder for ressursinnsats i skolen, da en rapport fra utdanningsdirektørene viser store forskjeller kommunene imellom

Datert: 05.05.1999
Besvart: 05.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV):


Les hele debatten