Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om tiltak for å unngå et økologisk sammenbrudd på Finnmarksvidda som følge av reindriftspolitikken, som har medført et altfor høyt reintall i forhold til beitegrunnlaget

Datert: 05.05.1999
Besvart: 05.05.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten