Muntlig spørsmål fra Ursula Evje (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å gi foreldre en utstrakt mulighet til å gripe inn når skolen som system er med på å ødelegge balansen mellom barns fysiske og psykiske helse, gitt foreldrenes ansvar etter barneloven § 30

Datert: 05.05.1999
Besvart: 05.05.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP):


Les hele debatten