Muntlig spørsmål fra Haakon Blankenborg (A) til utenriksministeren

Om Regjeringa si haldning til arbeidet for å få til eit tettare utanriks-, tryggings- og forsvarspolitisk samarbeid i Europa

Datert: 12.05.1999
Besvart: 12.05.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Haakon Blankenborg (A)

Spørsmål

Haakon Blankenborg (A):


Les hele debatten