Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til finansministeren

Om den manglende sammenhengen mellom alkoholforbruk og økte alkoholavgifter, og å begrense grensehandelen og gjøre det mer attraktivt å kjøpe alkohol i Norge

Datert: 19.05.1999
Besvart: 19.05.1999 av finansminister Gudmund Restad

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP):


Les hele debatten