Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til finansministeren

Om å bekrefte at det i budsjettdebatten 14.12.98 feilaktig ble opplyst at kommunenes planlegging av eldreomsorgsutbyggingen var forsinket, og at denne nå kan skje i fullt tempo

Datert: 19.05.1999
Besvart: 19.05.1999 av finansminister Gudmund Restad

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A):


Les hele debatten