Muntlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt Oslopakke 1, som omhandler en samlet plan for utbyggingen av hovedvegnettet i Oslo og Akershus, vil bli fullført i henhold til vedtatt plan

Datert: 26.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP):


Les hele debatten