Muntlig spørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til landbruksministeren

Om begrunnelsen for å begrense størrelsen på samdrifter i melkeproduksjonen til maksimalt tre deltakere

Datert: 26.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A):


Les hele debatten