Muntlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren

Om hva som er gjort for å unngå den varslede flygeledermangelen ved innflygingskontrollen i Røyken under sommerferieavviklingen, og om følgene for Gardermoen-passasjerene

Datert: 26.05.1999
Besvart: 26.05.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A):


Les hele debatten