Muntlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om å ha som mål å få til en så effektiv rovdyrjakt som mulig, med henvisning til konflikten mellom rovdyr og saue- og reindriftsnæringen

Datert: 02.06.1999
Besvart: 02.06.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP):


Les hele debatten