Spørretimespørsmål fra Leif Lund (A) til kommunal- og regionalministeren

Om tiltak mot gårdsbranner, bl.a. i forhold til forsikringsselskaper og regelverk for tilsyn med elektriske anlegg

Datert: 11.10.1999
Besvart: 20.10.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A): Vi har i den senere tid opplevd store gårdsbranner her i Norge, der både menneskeliv og store buskaper er gått tapt. Det er satt fokus på behovet for at brannvarslingsanlegg bør monteres i driftsbygninger. Dette vil imidlertid ta tid.

Kan det fra myndighetenes side gjøres noe, det være seg i forhold til forsikringsselskapenes rolle og på regelverket blant annet når det gjelder tilsyn ved elektriske anlegg, slik at tragedier kan unngås?


Les hele debatten