Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til samferdselsministeren

Datert: 13.10.1999
Spørsmålet er trukket tilbake

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I forbindelse med fastlandsforbindelsen Hitra - Frøya er det planlagt ny bru over Dolmsundet. Traséen er lagt langt nord for den gamle brua og skipsverftet Kvernhusvik Skipsverft AS, som er den største arbeidsplassen på Hitra. Høyden på den nye brua vil hindre utviklingsmulighetene for verkstedet og kan føre til nedleggelse. Ved å bygge brua ved siden av den gamle kan en i tillegg spare 40 mill. kroner.

Kan statsråden påvirke til at bruplanene endres?


Les hele debatten