Spørretimespørsmål fra Bent Hegna (A) til justisministeren

Om hvorvidt en ev. nedlegging av skogsforlegningene som åpent soningsalternativ er i tråd med kriminalomsorgsmeldingen

Datert: 14.10.1999
Besvart: 20.10.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A): Det skal i høst tas stilling til skogsforlegningenes fremtid som åpent soningsalternativ i fengselsvesenet. All erfaring tilsier at innholdet i den åpne soningen er svært bra.

Er en eventuell nedlegging av skogsforlegningene i tråd med St.meld. nr. 27 (1998-1999) Om kriminalomsorgen?


Les hele debatten