Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å gjøre det lettere for voksenopplæringsinstitusjoner som Folkeuniversitetet å sette i gang desentralisert praktisk-pedagogisk utdannelse, i lys av lærertilgangen i videregående skole

Datert: 15.10.1999
Fremsatt av: Petter Løvik (H)
Besvart: 20.10.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Tilgangen på fullt kvalifiserte lærere i videregående skole er meget vanskelig.

Vil statsråden ta initiativ til at det blir lettere for voksenopplæringsinstitusjoner, for eksempel Folkeuniversitetet, å sette i gang desentralisert tilbud om praktisk-pedagogisk utdannelse i samarbeide med universiteter/høgskoler?


Les hele debatten