Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til miljøvernministeren

Om dyretragedier pga. tre familiegrupper av ulv i Østfold, og om hvor lang tid det vil ta å behandle forvaltningsplanen for ulv

Datert: 11.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Lokaliseringen av tre familiegrupper av ulv i Østfold gir betydelige problemer. Selv om fylket var utpekt som et område med lavt konfliktpotensiale, har den økte ulvetettheten gitt dyretragedier av store dimensjoner. Et forslag til forvaltningsplan for ulv ligger til behandling i departementet.

Hvor lang tid vil det ta å behandle forvaltningsplanen?


Les hele debatten