Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruksministeren

Om å fjerne personlig boplikt, som ikke synes å ha noen positiv virkning for bosettingen i distriktene

Datert: 21.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det kan synes som om personlig boplikt ikke har noen positiv virkning for å styrke bosetningen ute i distriktene.

Kan statsråden tenke seg å fjerne denne hindringen for en sunn utvikling av bygdenorge?


Les hele debatten