Spørretimespørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til samferdselsministeren

Om å frita funksjonshemmedes biler for piggdekkavgift

Datert: 21.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): Som kjent er det nå åpnet adgang til å innføre piggdekkgebyr i våre større byer. Et gebyr vil ramme funksjonshemmede som er avhengig av å komme frem med sin bil, og som ikke er i stand til å skyve eller legge på kjetting. Disse kjøretøyer har et parkeringskort som det er strenge restriksjoner for å få, og kan brukes som bevis på fritak for piggdekkavgift.

Vil statsråden medvirke til at slike biler blir fritatt for piggdekkavgift?


Les hele debatten