Spørretimespørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til samferdselsministeren

Om å stoppe videre planlegging av Ringeriksbanen, da utredning viser høy kostnad og dårlig lønnsomhet

Datert: 21.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): Utredning av Ringeriksbanen viser høy kostnad og dårlig lønnsomhet, i tillegg foreligger ingen fullført fagrapport. Det er en tilfredsstillende bussforbindelse på strekningen i dag. Veitransporten utfører 87 pst. av persontransporten og 51 pst. av godstransporten. Jernbanen utfører 4 pst. av persontransporten og 8 pst. av godstransporten. Bevilgning pr. transport kilometer viser 88 øre til jernbanen og 15 øre til vei.

Vil statsråden treffe tiltak til å stoppe videre planlegging av milliardprosjektet?


Les hele debatten