Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å sjå til at søknaden av desember 1997 frå Alta kristne grunnskole om godkjenning straks blir ferdig handsama i departementet

Datert: 21.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Alta kristne grunnskole søkte i desember 1997 Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet om godkjenning. I september 1999 etterlyste skulen saka, og fekk etter nokre dagar eit svar der departementet ikkje eingong gir det minste signal om kor lang tid vurderingane av saka vil ta og kva tid skulen vil få svar på søknaden.

Vil statsråden sjå til at denne saka straks blir ferdig handsama?


Les hele debatten