Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til forsvarsministeren

Om det å skulle samle Hærens innsats i Sør-Norge, som statssekretæren i Forsvarsdepartementet mener man bør gjøre

Datert: 21.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I Dagsnytt 21. oktober 1999 uttalte brigader Arne Broberg at man kan spare 1 mrd. kroner på å overføre 50 000 mann fra Nord-Norge til Sør-Norge. Statssekretær Kjell Ingar Alvheim i Forsvarsdepartementet synes idéen er interessant og bør vurderes, og han mener at Hæren bør samle sin innsats i en landsdel og ikke spre virksomheten over hele landet.

Deler statsråden dette synet, og er trusselbildet i den senere tiden så endret at Forsvaret av Sør-Norge nå må forsterkes så mye som det her legges opp til?


Les hele debatten