Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om straffereaksjoner overfor "arbeidsgivere" som avsløres med å ha illegale innvandrere som arbeidskraft

Datert: 26.10.1999
Besvart: 03.11.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Hver eneste dag arresterer norsk politi utlendinger med ukjent eller falsk identitet. 274 er avslørt i år. Falsk identitet er i hovedsak skaffet via godt organisert kriminelle som tjener inntil 55 000 kroner per smugling. "Arbeidsgivere" tjener også godt på illegale innvandrere. Politiet mener Norden blir sett på som et marked for illegalt opphold.

Hva vil statsråden gjøre med straffereaksjonene overfor "arbeidsgivere" i landet som avsløres med å ha illegale innvandrere som arbeidskraft?


Les hele debatten