Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om behovet for en egen håndverkerutdanning i bevaring av gamle bygninger

Datert: 28.10.1999
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 03.11.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Norge er et av få land i Europa som ikke har egen håndverkerutdanning innen bevaring av gamle bygninger. På bakgrunn av den kulturelle og nasjonalhistoriske egenart som ofte er uttrykt gjennom eldre byggeskikk og byggestil, synes mangel på denne type utdanningstilbud beklagelig. Spesialutdannede fagfolk innenfor bevaring av gamle bygninger finnes knapt i dag.

Hvordan vurderer statsråden behovet for et utdanningstilbud på dette område, og hva vil han eventuelt foreta seg?


Les hele debatten