Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til nærings- og handelsministeren

Om å endre reglene for utbetaling av verftsstøtte via Eksportfinans ASA, slik at verftene slipper å vente opptil ni måneder etter levering

Datert: 02.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Vil Regjeringen endre reglene for utbetaling av verftsstøtte via Eksportfinans ASA, slik at norske verft som mottar subsidier slipper å vente opp til 9 måneder etter levering har funnet sted?


Les hele debatten