Spørretimespørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til helseministeren

Om manglende behandlingstilbud for de alvorligst syke bulimikerne

Datert: 04.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Ifølge oppslag i Verdens Gang 4. november 1999 mener overlege Øivind Rø ved Modum Bads Nervesanatorium at det ikke finnes behandling for de alvorligst syke bulimikerne i Norge.

Hvilke tiltak vil statsråden gjennomføre for å rette opp dette?


Les hele debatten